GL | CAS | EN

Liñas de investigación

A actividade investigadora do Grupo Food and Health Omics (CF1) susténtase en tres alicerces (Sostibilidade Ambiental, Calidade Alimentaria e Saúde) cun denominador común que é o uso de distintas técnicas ómicas (metabolómica, proteómica, transcriptómica) como ferramenta imprescindible para entender os mecanismos moleculares subxacentes que presentan os alimentos tras os distintos efectos a estudar.

ICONOGAL

A súa vez, cada alicerce subdivídese en varias liñas de investigación diferenciadas, tal e como se especifica a continuación:

Sostibilidade Ambiental

  • Estudo da distribución e bioacumulación de contaminantes orgánicos (tanto emerxentes como persistentes) nas primeiras etapas da produción primaria de alimentos.
  • Avaliación do uso de refugallos animais (esterco e xurros) como fertilizantes naturais dende a perspectiva da economía circular. Testando o efecto de diferentes tratamentos físico-químicos e microbiolóxicos sobre a súa carga contaminante e o efecto da súa aplicación posterior sobre os solos de cultivo, as augas subterráneas e superficiais e os produtos agro-alimentarios obtidos.

Calidade Alimentaria

  • Estudo dos mecanismos moleculares que modulan a resposta da microbiota fermentativa dos viños (tanto lévedos como bacterias lácticas) á presenza de residuos de produtos fitosanitarios (sustancias activas e adxuvantes) no mosto. Avaliación da súa repercusión nos parámetros enolóxicos e na calidade sensorial dos viños obtidos (aroma e cor).
  • Estudo dos mecanismos químicos, encimáticos e microbiolóxicos involucrados na xeración e posterior evolución do aroma durante o procesado tecnolóxico de diversas matrices alimentarias (con especial énfase en produtos de orixe vexetal: viño e aceite), así como na súa estabilidade incluíndo o desenvolvemento de estratexias para minimizar os off-flavours.
  • Caracterización química e funcional de diversas materias primas (uvas, olivas, fresas, pistachos, meles, etc.) e produtos agro-alimentarios (principalmente viño e aceite).

Saúde

  • Identificación de biomarcadores de contaminación ambiental en mostras biolóxicas procedentes de diversos sectores de poboación altamente vulnerable (mulleres embarazadas, bebes, etc.) así como de especies cinexéticas, animais de compañía e aves.
  • Identificación de biomarcadores de efectos positivos sobre a saúde dunha poboación con diabetes mellitus Tipo 2 trala suplementación da dieta con aceite de oliva virxe obtido con variedades autóctonas galegas mediante á realización de ensaios clínicos aleatorizados.
  • Estudos de bioaccesibilidade, biodispoñibilidade e bioactividade (antioxidante, antidiabética, antihipertensiva, neurodexenerativa, etc.) de alimentos funcionais mediante o uso de modelos estáticos e dinámicos de dixestión gastrointestinal in vitro.