GL | CAS | EN

Proyectos

Influencia de fitosanitarios de última xeración no potencial aromático de viños brancos da variedade godello

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
01/01/2009

OPTIMIZACIÓN DO AROMA E DA COR NOS PROCESOS DE OBTENCIÓN DE VIÑO TOSTADO A PARTIR DE UVA TINTA GARNACHA TINTORERA

Organismo financiador
X – XUNTA DE GALICIA
Fecha de inicio
02/12/2009

APLICACIÓN DE NOVOS PRODUTOS FITOSANITARIOS NOS VIÑEDOS GALEGOS. AVALIACIÓN DO DESCENSO DA TAXA DE CONTAMINACIÓN DE PESTICIDAS NO VIÑO FINAL

Organismo financiador
X – XUNTA DE GALICIA
Fecha de inicio
29/04/2008

EFECTOS DOS FITOSANITARIOS NA CALIDADE ORGANOLÉPTICA DE VIÑOS GALEGOS

Organismo financiador
X – XUNTA DE GALICIA
Fecha de inicio
15/07/2008
 

Efecto del procedimiento de tostado nos niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos no pan tostado

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
01/01/2007

ÁREAS EMERXENTES PARA GRUPOS EN FORMACIÓN
«DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES QUÍMICOS ORGÁNICOS EN ALIMENTOS Y MUESTRAS DE SUELOS, AGUA Y SEDIMENTOS»

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
01/09/2007

Avaliación da taxa de contaminación por pesticidas nas hortalizas galegas

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
01/01/2007

REACTIVIDADE EN AGREGADOS COLOIDALES NATURAIS(SUBSTANCIAS HUMICAS): EFECTO SOBRE A ESTABILIDADE DE XENOBIOTICOS E OUTRAS MOLECULAS DE INTERESE MEDIOAMBIENTAL

Organismo financiador
X – XUNTA DE GALICIA
Fecha de inicio
08/11/2007

EFECTO DE LOS RESIDUOS DE FUNGICIDAS ANTIBOTRÍTICOS Y SUS METABOLITOS SOBRE EL PROCESO DE VINIFICACIÓN Y LA CALIDAD DEL VINO

Organismo financiador
E – CENTRAL DO ESTADO
Fecha de inicio
01/12/2007

DETERMINACIÓN DE ANTIBOTRÍTICOS EN UVAS PARA VINIFICACIÓN Y VINOS

Organismo financiador
X – XUNTA DE GALICIA
Fecha de inicio
01/01/2007
 

AREAS EMERXENTES

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
24/08/2006

Avaliación da contaminación por pesticidas en augas de zonas de agricultura intensiva

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
11/01/2006

DISTRIBUCIÓN DE PESTICIDAS APLICADOS A CULTIVOS: TRANSFERENCIA PLANTA-SUELO Y LIBERACIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS DESDE FORMULACIONES APLICADAS AL SUELO

Organismo financiador
E – CENTRAL DO ESTADO
Fecha de inicio
01/10/2006

MODALIDADE NOVOS

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
19/07/2005

«MOVILIDAD Y PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE FUNGICIDAS EN CULTIVOS DE INVERANDERO: PROYECTO PGIDIT03RAG38301PR» COFINACIAMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GRUPOS DE CALIDADE

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
28/09/2004

CONTAMINACIÓN POR PESTICIDAS EN ZONAS DE AGRICULTURA INTENSIVA: PROCESOS DE TRANSPORTE E DEGRADACIÓN DE SOLOS E A SÚA RELACIÓN COS NIVEIS DE AUGA E OS TUBÉRCULOS PRODUCIDOS

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
14/07/2003

MOVILIDADE E PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE FUNXICIDAS EN CULTIVOS DE INVERNADOIRO

Organismo financiador
O – OUTRO
Fecha de inicio
09/09/2003