GL | CAS | EN

Proteómica

Electroforese monodimensional

  • Unidade de electroforeser en xel de placa vertical xel SE 600 Ruby de Amersham Biosciences
  • Fonte de alimentación para electroforese EPS 601 de GE Healthcare, para aplicacións de electroforese que requiren un máximo de 600 V, 100 W y 400 mA.

 

Aplicacións: separación de proteínas e fraccionamiento de ácidos nucleicos en condicións desnaturalizantes e non desnaturalizantes.

Electroforese bidimensional

O sistema comprende a unidade Ettan IPGphor combinada con soportes de tiras independentes. Os protocolos de separación IEF pódense programar, executar e controlar desde o panel de control Ettan IPGphor ou desde un PC que executa o software.

Aplicacións: realización da primeira dimensión no caso de electroforese 2-D. Permite unha división baseada no punto isoeléctrico das proteínas (isoelectroenfoque ou isoelectric focusing, IEF).

Espectrofotómetro UV/VisBioSpectrometer® basic de Eppendorf

Deseñado especialmente para o seu uso nos campos da bioloxía molecular, a biotecnoloxía, a bioquímica e a bioloxía celular. Permite medir nun intervalo de lonxitude de onda de 200 nm a 830 nmeoemprego de cubetas de vidro e plástico nun rango de volume de 1 µL a 3000 µL.