GL | CAS | EN

Citizen Science

VI Xornada EXXperimenta en Femenino |Ourense, 10 febreiro 2023

Web

Galeria

Coordinación do Bacharelato STEMbach da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo dende o curso académico 2020/2021 no que o grupo dirixe catro dos traballos ofertados polo Centro

PROPOSTA DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN STEMbach

“Xornadas de Divulgación en Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas ‐EXXperimenta en Feminino” como grupo COLORCHEM dende o ano 2017

Web