GL | CAS | EN

Cultivos Celulares

Cabinas

Permite traballar no intervalo de temperaturas de + 2°C a + 40°C cunha resolución de 0,1°C. A cabina está equipada con enchufes no interior o que facilita o emprego de axitadores durante o proceso de incubación.

Permite o funcionamento en condicións estériles e libres de partículas grazas ao lavado continuo da área de traballo mediante un fluxo de aire ultrafiltrado e vertical unidireccional.

Permite traballar en condicións estériles controlando os rangos de temperatura (de +18 a + 50 °C), humidade (de 40 a 97 % rh), CO2 (de 0 a 20 %) e O2 (de 1 a 20 %).

Contador de células automatizado

Permite o reconto de células así como a avaliación da viabilidade celular sen a necesidade de empregar portaobxetos. Dispón de detección por campo claro e dous canais de fluorescencia, con axuste da cámara segundo o intervalo de concentración e tamaño celular. 

Permite traballar nun intervalo de lonxitude de onda de 340 a 750 nm baixo un control preciso da temperatura. Resultados facilmente interpretables a través do software Manta. Amplamente empregado en ensaios cinéticos.