GL | CAS | EN

Cromatografía de líquidos (LC)

LC-PDA

 • Bomba LC Pump Plus Finnigan Surveyor de Thermo Scientific.
 • Autosampler Spectra System AS3000 de Thermo Scientific.
 • Controladora SN4000 Controller de SpectraSystem.
 • Detector de matriz de fotodiodos PDA Plus Detector Finnigan Surveyor de Thermo Scientific.

 

Aplicacións: determinación de compostos fenólicos e contaminantes orgánicos como pesticidas en matrices alimentarias, entre outros.

LC- FLD

 • Desgasificador Spectra System SCM 1000 de Thermo Scientific.
 • Bomba Spectra System P4000 de Thermo Scientific.
 • Autosampler Spectra System AS3000 de Thermo Scientific.
 • Controladora SN4000 Controller.
 • Detector de fluorescencia 1260 Infinity de Agilent

 

Aplicacións: determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, compostos fenólicos, colorantes, vitaminas, pesticidas e outros contaminantes orgánicos en matrices alimentarias e  ambientais.

LC-MS/MS

 • Bomba, autosampler e compartimento de columna Dionex Ultimate 3000 XRS UHPLC+ focused de Thermo Scientific.
 • Detector de espectrometría de masas TSQ Quantum Access con ionización por electroespray (ESI) de Thermo Scientific.

 

Aplicacións: determinación de compostos polares, pouco volátiles e de elevado peso molecular, como contaminantes, metabolitos e antibióticos, entre outros, en matrices alimentarias,  ambientais e biolóxicas.