GL | CAS | EN

Cromatografía de gases (GC)

CG-FID

 • Cromatógrafo de gases TRACE 2000 Series GC Thermo Quest.
 • Inxector Split/splitless
 • Detector de ionización de llama (FID)
 • Autosampler AS 2000 de Thermo Finnigan.

 

Aplicacións: determinación de ácidos graxos e compostos aromáticos en matrices alimentarias.

GC-ITMS

 • Cromatógrafo de gases TRACE GC Thermo Finnigan.
 • Inxector PTV (Programmable Temperature Vaporizing)
 • Detector de espectrometría de masas con analizador de trampa iónica Polaris Q.
 • Autosampler AS 3000 de Thermo Finnigan.
 • Desorbedor por espazo de cabeza dinámico DANI Master DHS cun mostrador automático AS Automatic Sampler Master.

 

Aplicacións: determinación de compostos volátiles e contaminantes orgánicos en matrices alimentarias.

 

GC-MS/MS

 • Cromatógrafo de gases 7890B GC System de Agilent Technologies.
 • Detector GC/MS Triple Quad 7000C de Agilent Technologies
 • Autosampler ALS de Agilent Technologies.

 

Aplicacións: determinación de contaminantes orgánicos persistentes en matrices alimentarias, ambientais e biolóxicas.